Algemene voorwaarden

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten ten behoeve van cliënten.

Algemene voorwaarden

1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Autowasbedrijf: onderneming of deel van een onderneming die zich bedrijfsmatig bezighoudt met de reiniging van motorvoertuigen.
  • Cliënt: degene die gebruikmaakt van de diensten van het autowasbedrijf.

2. Uitleg gebruik De cliënt dient zich voorafgaand aan het gebruik van de autowasinstallatie te informeren over het juiste gebruik ervan.

3. Instructies De cliënt dient zich te houden aan de instructies op de instructieborden en bijbehorende lichtsignalen, en de aanwijzingen op te volgen die door een medewerker van het autowasbedrijf mondeling of door gebaren worden gegeven.

4. Geschiktheid van het voertuig; bijzonderheden Het voertuig van de cliënt is alleen geschikt voor de autowasinstallatie als het voldoet aan de volgende eisen:

  • Het voertuig moet vier wielen hebben en een dichte carrosserie.
  • De aangegeven maximum-afmetingen (hoogte, breedte, lengte) mogen niet worden overschreden.
  • Het voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die door de autowasinstallatie kunnen worden losgerukt, zoals antennes, spiegels, sierstrips, bumpers, spoilers, schijnwerpers, ruiten- en koplampwissers, en niet-originele onderdelen.

De cliënt dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en bij twijfel een medewerker van het autowasbedrijf om advies te vragen. Bijzonderheden dienen voorafgaand aan de wasbehandeling aan een medewerker van het autowasbedrijf te worden gemeld.

5. Wasresultaat Bij extreme vervuiling is het autowasbedrijf gerechtigd meerkosten in rekening te brengen. Bij een normaal vervuilde auto mag de cliënt verwachten dat in water oplosbaar vuil wordt verwijderd. Er is geen garantie op het verwijderen van vet, teer, krassen, etc.

6. Klachten Bij klachten of indien het wasresultaat niet aan de verwachtingen voldoet, dient de cliënt een medewerker van het autowasbedrijf aan te spreken zonder het voertuig in de rij voor de autowasinstallatie te plaatsen. Wordt de klacht door het autowasbedrijf gegrond verklaard, dan heeft de cliënt recht op éénmaal opnieuw wassen volgens een door het autowasbedrijf gekozen programma.

7. Schade De cliënt is aansprakelijk voor schade bij zichzelf, het autowasbedrijf of andere gebruikers als gevolg van het niet opvolgen van instructies of het wassen van een ongeschikt voertuig. Het autowasbedrijf is niet aansprakelijk voor (in)directe schade door overmacht. Schadeclaims moeten voor het verlaten van het terrein of binnen 24 uur aan een medewerker worden gemeld. Reparaties uitgevoerd zonder voorafgaand overleg en goedkeuring van het autowasbedrijf worden niet vergoed.

8. Weigeren van klanten Het autowasbedrijf kan een cliënt weigeren als diens voertuig ongeschikt is voor de autowasinstallatie of als er een andere redelijke grond bestaat.

9. Persoonsgegevens Zie onze privacy policy.

10. Online transacties Het autowasbedrijf accepteert betalingen met BANCONTACT, VISA en MASTERCARD. Bij betaling met een kredietkaart wordt het bedrag onmiddellijk na bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.

11. Aankoop wastegoed & abonnement U kunt wastegoed zowel online als aan onze automatische kassa’s aankopen/opladen. Facturatiegegevens die gekoppeld zijn aan uw voertuig worden bij de transactie gebruikt. Er worden geen terugbetalingen gedaan na deze transactie.

Copyright © 2024 Carwash Isocom. – Privacy policy – Algemene voorwaarden